DWI = 0838-0732-8756 (WA) atau 0812-1334-9404 [email protected]

Tipe Unit

Tipe Amarilis 86/90 (New Type)

Tipe Anggrek 85/135 (New Type)

Tipe Chrysant 74/75 (New Type)

Tipe Tulip - 75/68 m2

Tipe Jasmine - 90/79 m2

Tipe Lily - 126/150 m2

Tipe Heliconia - 135/124 m2

Tipe Amarilis - 180/212 m2

Tipe Chrysant - 150/170 m2

Tipe Anggrek - 270/282 m2